Kunst restauraties

Restauraties van kunstobjecten

Restauratie van kleine en monumentale kunstobjecten en schilderijen vindt plaats in samenwerking met gespecialiseerde instanties. Wij hebben hiervoor de juiste expertise in huis. Wij zorgen voor o.a. vervoer, planning en zonodig een restauratierapport.

idavanderwoude@gmail.com